Currently browsing tag

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Realizácia výstavby kanalizácie na BP (14.03.2014)

Vážení spoluobčania !Na stretnutí s Vodárenskou spoločnosťou Vám bolo prisľúbené, že na našej stránke bude zverejnený nákres budovania novej kanalizácie a kontakty, na koho sa môžete obracať pri riešení rôznych situácií. Zatiaľ Vám poskytujem to, čo mi poslali z Vodárenskej spoločnosti,a.s. Postupne, ako budú presnejšie harmonogramy prác, budeme nové informácie …

Pozvánka na stretnutie s VSR (27.02.2014)

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. týmto pozývajú obyvateľov miestnej časti Biely Potok na stretnutie, ktorého cieľom je oboznámiť obyvateľov, vlastníkov a užívateľov pozemkov v tejto miestnej časti s výstavbou verejnej kanalizácie, s jej umiestnením, postupom prác a s podmienkami vstupu na pozemky vlastníkov a užívateľov. Stretnutie sa uskutoční v KD Biely Potok dňa 27. februára  2014 (štvrtok) o 16:30 hod. …