ZMM (RRR)

Milí priatelia, 

dovoľte nám, aby sme vás všetkých oboznámili s našim spoločenstvom. RRR, alebo Radosť rozdávaním rastie vzniklo v júni 2011, kde sme začali prvou spoločnou opekačkou. Taktiež sme robili aj rozlúčku s prázdninami a športové hry na ihrisku, tábor radosti v marci a letný tábor v auguste. Pripravovali sme aj detské sväté omše a snažili sme sa radosť rozdávať aj ďalej.

V septembri 2012 sme spoločne s našim p. farárom a rehoľnou sestrou Dominikou, ktorá pôsobí v Dolnom Kubíne uvažovali nad vytvorením Združenia Mariánskej mládeže. A slovo dalo slovo a tak sa dnes stretávame na fare každý piatok, spoločne sa hráme hry, zdieľame s deťmi celý týždeň, ktorý sme prežili a každý druhý piatok sa stretávame aj so sr. Dominikou a venujeme sa formácii detí a mladých v duchu Mariánskej úcty k Panne Márii.

Na písanie by toho tu bolo ešte veľa, ale slová nie sú podstatné, dôležitejšie sú skutky a preto, aby sme neostali len pri slovách, pozývame všetky deti na naše spoločné stretnutia, ktoré sa konajú každý piatok po sv. omši na fare, kde sa dozviete viac.

Zo srdca sa na všetkých tešíme.

Animátori ZMM

„ Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“

Pridaj komentár