IBV Luhy – pozemky JPÚ

IBV – Individuálna bytová výstavba, bytové domy Biely Potok – Luhy

IBV LUHY mapa (PDF)

Zoznam neznámych vlastníkov – je to zoznam vlastníkov (poručiteľov) aj s parcelami, ktoré v ramci obvodu Luhy treba predediť na domnelých dedičov.

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) – usporiadanie vlastníckych vzťahov a scelenie poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu rodinných domov v lokalite Biely Potok – Luhy

Potrebné prvé kroky:

  1. Súhlas vlastníkov s usporiadaním vlastníctva v rámci jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) – (zaslaný anketový lístok z MsÚ Ružomberok)
  2. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov – PREDEDENIE

IBV LUHY Návrh na dodatočné dedičské konanie (PDF)

S týmto návrhom (poplatok 6,5 €) je potrebne osloviť súd, ktorý riešil prvotné dedičské konanie po poručiteľovi.

  • do roku 1954 – prejednával súd v Ružomberku
  • obdobie rokov od 1954-1997 – súd v Lipt. Mikuláši
  • od roku 1997 – súd v Ružomberku

Je dôležité, aby si domnelí dediči do návrhu na dodatočné dedičské konanie zapísali všetky parcely poručiteľa (pozrieť na KÚ) aj mimo lokality Biely Potok – Luhy z dôvodu možnosti jednorázového prededenia za jeden poplatok.

Tento návrh si môžete ako domnelí dediči napísať aj sami, avšak návrh musí obsahovať všetky náležitosti – ak to nebudete vedieť treba osloviť notára, ktorý Vám návrh napíše.

Po prededení sa uskutoční verejné stretnutie, kde sa k oboznámite o ďalšom procese k predmetnému projektu Biely Potok – Luhy.

Bližšie informácie poskytne:
Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1 034 01 Ružomberok – oddelenie právnych služieb, Mgr. Michaela Buková, tel. 044/4314478, bukova@ruzomberok.sk, Vojtech Macko, tel. 0907 802 686, mackov3@yahoo.com