Kultúrny dom

Kultúrny dom Biely Potok je multifunkčná budova, ktorá slúži hlavne občanom mestskej časti Biely Potok. Má dve podlažia, na prízemí budovy sa nachádzajú potraviny, pošta, pohostinstvo a predajňa papiera. Na poschodí budovy sú priestory pre kultúrne a spoločenské podujatia – veľká sála, zasadačka, multifunkčný priestor vestibul, kuchynka, kancelária MsV B.Potok, posilňovňa pre mládež, knižnica, ambulancia všeobecného lekára, klub dôchodcov, byt správcu a nebytový priestor, ktorý je využívaný sčasti na prechodné bývanie a sčasti ako priestor hudobnej skúšobne.

Z histórie kultúrneho domu

Budova sa začala stavať v roku 1969 za spoluúčasti JRD B.Potok, MsNV Ružomberok a Jednoty L.Mikuláš. Stavba trvala 5 rokov a slávnostné otvorenie sa konalo 24.08.1974.

Na budove bolo odpracovaných množstvo dobrovoľných brigádnických hodín a spočiatku niesla budova názov Družstevný klub. Majiteľom budovy sa stalo JRD a Jednota, neskôr podiel JRD prebralo mesto Ružomberok a Kultúrne a informačné centrum sa stalo správcom mestského majetku v budove. Po zrušení KIC od 01.09.2004 budova prešla priamo pod správu MsÚ Ružomberok až do apríla 2007, kedy budovu prevzal KDAH a.s.

Zo súčastnosti kultúrneho domu

Priestory kult.domu poskytujú široké možnosti na kultúrno-spoločenské využitie. K dispozícií je veľká sála /rozmery 18×14,5m/ a javisko /rozmery 12X14,5 m/, ktoré sa využívajú hlavne na usporiadanie plesov, divadelných predstavení, stužkových slávností, verejných stretnutí občanov, cvičenie aerobiku, slávnostných programov pre matky, dôchodcov, deti, vianočného programu, koncertov či rôznych rodinných osláv. K dispozíii je tiež šatňa pre účinkujúcich, kuchyňa so základným vybavením /kuchynský riad, chladnička, elektr.sporák, mikrovlnná rúra/. Zasadačka s klavírom /rozmery 5×9 m/ ponúka príležitosť pre zdravotné prednášky, menšie schôdze, stretávky politických strán, klubov detí či nácvik spevokolu. Multifunkčný priestor vestibulu /rozmery 25×6 m/ s bufetovým kútikom je využívaný na výročné schôdze firiem, drobné predajné akcie, menšie rodinné posedenia, výstavy, stretávky občanov s poslancami či ako volebná miestnosť, bufetový kútik slúži na občerstvenie počas podujatí vo veľkej sále.

Kapacita kultúrneho domu

  • Veľká sála na sedenie max. 150 miest, na státie max. 400 miest
  • Zasadačka: na sedenie max. 20 miest
  • Vestibul: na sedenie max. 50 miest
  • Veľká sála, celý vestibul: na sedenie max. 230 miest

Kultúrny dom okrem vlastných aktivít, či poskytovania služieb a priestorov pre občanov, spolupracuje pri poriadaní rôznych aktivít v obci /kultúrnych či športových/, ponúka formu propagácie prostredníctvom obecného rozhlasu /bežné oznamy, kult. podujatia, životné jubileá, smútočné rozlúčky/, má v starostlivosti vylepovanie plagátov, drobných oznamov a kult. podujatí vo vitríne pred kult. domom. Taktiež, hlavne v letných mesiacoch, na usporiadanie koncertov v rámci hudobného kult. leta, máme k dispozícii blízke priestory Areálu oddychu so sedením a malým amfiteátrom.

V priestoroch kultúrneho domu radi privítame všetkých návštevníkov a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Pridaj komentár