Spevokol ROSA

Spevokol v našej obci má dlhoročnú tradíciu. Stabilný spevokol založilo pár nadšencov v polovici osemdesiatych rokoch minulého storočia. Post zbormajstra prebral gestor kultúrneho a spoločenského života našej obce, pán Aladár Oravec. Pod jeho vedením spevokol obohacoval významné cirkevné sviatky v našom chráme dlhé roky. Na Vianoce roku 1996 prehral „ujo Alino“ ťažký boj s chorobou a navždy nás opustil. S jeho odchodom, akoby sa stratilo aj nadšenie pre spev.

Spevokol však nezanikol, len sa odmlčal. Prvý pokus o znovuzrodenie prišiel po štyroch rokoch, keď sa členovia, pod vedením pána Františka Milana, rozhodli obohatiť  svojím spevom vianočné sviatky  na konci milénia, teda v roku 2000. Po týchto Vianociach nastalo znova odmlčanie až do roku 2002, kedy pán Jozef Milan oslovil skalných členov spevokolu, s ponukou založiť už funkčný spevokol.

Jeho predstava sa naplnila a „nový“ spevokol  oslavuje v tomto roku 10. výročie vzniku.

Zakladajúci  členovia  spevokolu

Zbormajster: pán Aladár Oravec

Počas nasledujúcich rokov nastala výmena členov spevokolu, ako to už v živote chodí, starších nahrádzali mladší speváci, alebo prichádzali noví  členovia  :

Ženy: p. Antónia Gregorová, p. Magdaléna Hýravá, p. Marta Bartošová, p. Mária Lešková, p. Anna Pastuchová, p. Anna Cárachová, p. Beáta lešková, p. Elena Magová, p. Magdaléna Kenderová, p. Viktória Petková , p. Edita Hýravá, sl. Monika Hýravá, sl. Alena Janovcová, sl. Zuzana Cárachová, sl. Andrea Kuloštiaková

Muži: p. Pavol Urban, p. Peter Švitko, p. Ján Leško p. František Milan, p. Stanislav Milan, p. Jozef Milan,  p. Jozef Janovec, p. Štefan Janovec, p. Viktor Janovec

Spevokol ROSA (Rorate caeli desuper – Roste Nebesá z hora)

Dnešný spevokol  je  na počet členov chudobnejší , ale všetci dúfame, že sa rozrastie o našu mlaď. Jeho činnosť sa nesústreďuje len na chrámový spev a akcie usporiadané cirkevnou obcou,  ale aktívne spríjemňuje aj spoločenské akcie v dedine (Deň matiek, Kultúrne leto,…) Tradíciou spevokolu sa stala návšteva kostolíka na Vlkolínci, kde každoročne počas vianočných a veľkonočných sviatkov obohacujeme liturgiu svätej omše  spevom. Niekoľko krát sa spevokol  zúčastnil aj odpustovej slávnosti  v Trlenskej doline – Panna Mária Snežná. Počas desiatich rokov sa vystriedali na poste zbormajstra p. František Milan a p. Rastislav Palider.

Súčasnosť

Zbormajster:  sl. Ivana Milanová

Ženy: p. Antónia Gregorová, p. Magdaléna Hýravá,  p. Mária Lešková, p. Anna Pastuchová, p. Beáta Lešková, p. Elena Magová,  p. Magdaléna Kenderová, p. Andrea Mlynarčíková, p. Janka Bartošová, p. Eva Milanová, sl. Gabriela Milanová

Muži: p. František Milan, p. Stanislav Milan, p. Jozef Milan, p. Viktor Janovec

Pozrite si prezentáciu spevokolu č. 4 (rok 2015)

Pozrite si prezentáciu spevokolu č. 3 (rok 2014)

Pozrite si prezentáciu spevokolu č. 2 (Posvätenie Betlehemu 2012)

Pozrite si prezentáciu spevokolu č. 1

Pridaj komentár