Pozvánka na stretnutie s VSR (27.02.2014)

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. týmto pozývajú obyvateľov miestnej časti Biely Potok na stretnutie, ktorého cieľom je oboznámiť obyvateľov, vlastníkov a užívateľov pozemkov v tejto miestnej časti s výstavbou verejnej kanalizácie, s jej umiestnením, postupom prác a s podmienkami vstupu na pozemky vlastníkov a užívateľov.

Stretnutie sa uskutoční v KD Biely Potok dňa 27. februára  2014 (štvrtok) o 16:30 hod.

Účasť všetkých je potrebná a vítaná!

Pozrite si plagát ku akcii