Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

História vyhlásenia tohoto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Francisku. Kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentami. Pre prvú oslavu DŇA ZEME bol vybraný dátum 22. apríl.

1. máj 2021

27. apríl 2019

22. apríl 2017

23. apríl 2016

25. apríl 2015

26. apríl 2014

20. apríl 2013

Dňa 20. apríla 2013 sa uskutočnilo avizované „tradičné jarné upratovanie“ pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme.

Sme veľmi radi, že nám prialo počasie, čo určite prispelo k dobrej nálade nielen malých detí, ale aj veľkého počtu dôchodcov. Chceme sa úprimne poďakovať všetkým zúčastneným tohtoročného už III. ročníka Dňa Zeme. Aj číslo okolo 120 svedčí o tom, že mnohým ľuďom nie je ľahostajné okolie Bieleho Potoka a brehy Revúcej.

Vďaka všetkým organizátorom (OZ Centrum Belanov, ZŠ Belianka a Klubu Ružomberok bez korupcie) za ich prácu s prípravou a priebehom tejto akcie. Nesmieme zabudnúť poďakovať pracovníkom Povodia Váhu za spoluprácu a vyvezenie vyzbieraných vriec odpadu. V neposlednom rade poďakovanie patrí aj Technickým službám.

Pevne veríme, že sa takto stretneme aj o rok a ešte v hojnejšom počte.

A ešte čísla:

okolo 500 vriec odpadu
cca 2,5 tony odpadu

21. apríl 2012

Pozrite si video z akcie

30. apríl 2011

26. apríl 2010

Pridaj komentár