Farnosť

Rímsko Katolícka Farnosť, Biely Potok

(s filiálkami Vlkolínec, Podsuchá a Smrekovica)

Milodar na kostol a farské potreby:

Rímskokatolícky farský úrad Biely Potok

IBAN: SK6609000000000056711514

Adresa:
Rímsko Katolícka Farnosť
Kostol Nanebovzatia Panny
Biely Potok, SNP 12, 034 03 Ružomberok 3
Rímskokatolícky kňaz a správca farnosti: Henryk Sitek
Kontakt: 0903 660 903
Kontakt: 044/432 31 66
E-mail: biely_potok@kapitula.sk
E-mail: henrykfara@windowslive.com
Pozrite si farské oznamyfotogalériu farnosti.

Živá kamera z Kostola Nanebovzatia Panny Márie Biely Potok

Pridaj komentár