MŠ Biely Potok

Adresa: 
Materská škola Biely Potok
Hlavná 26
034 03 Ružomberok
Kontakt: 044/4323428
E-mail: msbielypotok@gmail.com
Web: http://www.msbielypotok.sk/

Materská škola Ružomberok–Biely Potok sa nachádza v krásnom údolí rieky Revúca pod vrchom Sidorovo. Stará sa o výchovu a vzdelávanie najmenších občanov našej mestskej časti. Je inštitúciou, ktorá propaguje vzdelávanie a kultúru.

Cieľom školy je aby cez hru deti plnili jednotlivé prvky počítačovaj gramotnosti, prvky enviromentálnej i regionálnej výchovy a dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň pripravenosti detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Vo výchovno-vzdelávacom procese naplniť túžbu dieťata po kontakte s novými technológiami a túžbu po poznaní.
Novinkou bude využívanie tangramov podľa PC Tangram pre rozvoj kompetencií detí predškolského veku a dimenziu tvorivého rozvoja edukačných činností v predškolskom veku.

Pridaj komentár