Na úvod

Vážení spoluobčania, návštevníci,

srdečne Vás vítam na web stránke určenej predovšetkým obyvateľom Bieleho Potoka, ktorí majú záujem byť informovaní viac, ako to umožňuje miestna  tabuľa, miestny rozhlas a občasné letáky v schránke, ktoré v dnešnej dobe a pri dnešných technických možnostiach skutočne nemožno považovať za dostačujúce pre potreby občanov, najmä tých, ktorí sú počas pracovných dní mimo bydliska.

Cieľom web stránky je, v prvom rade, zabezpečiť širšiu informovanosť občanov o aktivitách konaných na Bielom Potoku a dôležitých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na kvalitu života občanov, ale aj kontakt s poslancom prostredníctvom internetu. Ambíciou web stránky je tiež poskytnúť spoločenský rozmer a priniesť informácie o aktivitách, či zaujímavé informácie, ktoré môžu byť pre Vás užitočné a inšpirujúce.

Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, preto aby bola web stránka pre Vás skutočne užitočná a zaujímavá, uvítame aj Vaše názory, postrehy, očakávania a inšpiráciu. Stránka je stále vo výstavbe a dopĺňaná o nové informácie.

Úprimne veríme, že takto prispejeme, spolu s Vami, k intenzívnejšej komunikácii, transparentnosti, inšpirácii, záujmu a aktívnejšej účasti občanov na správe vecí verejných, ale i na ďalších aktivitách v našej obci.

Teším sa na spoluprácu s Vami!

Poslanec MsZ Vojtech Macko, správcovia web stránky Bc. Michal Uhrin, Mgr. Monika Macková a Milan Rechtorík ml.

Pridaj komentár