ZŠ Biely Potok

Adresa:
Základná škola
Školská 7/7 214
034 03 Ružomberok
Kontakt: 044/432 22 12
E-mail: zsbelianka@gmail.com
Web: http://rkbielypotok.edupage.org/

Prvá budova školy bola drevená, nachádzala sa na pravom brehu rieky Revúca a fungovala od roku 1761 až 1845. Vyučoval v nej Julo Floch. Zaujímavosťou je, že učil len niektoré deti čítať.

V roku 1845 postavilo mesto novú drevenú budovu školy, do ktorej chodili všetky deti. Čítať, písať, rátať a náboženstvo ich učil Jakubík, ktorý nemal učiteľské vzdelanie. V tejto budove pôsobilo viac učiteľov bez učiteľského vzdelania. Počet žiakov sa zvyšoval tak, že v roku 1875 mala škola 8O žiakov.

V roku 1863 na mieste drevenej budovy bola postavená nová, z kameňa. V roku 1875 prišiel do školy prvý diplomovaný učiteľ menom Kasanický, ktorý tu pôsobil do roku 1905. Pre rastúci počet žiakov muselo mesto postaviť ešte jednu budovu školy; týmto sa škola stala dvojtriednou  a prišiel aj nový diplomovaný učiteľ Augustín Feldhammer. V roku 1895 mala škola 130 žiakov.

Roku 1901 zachvátil Biely Potok požiar, ktorý zničil aj budovu školy.

Mesto v roku 1908 dalo postaviť novú budovu, ktorej súčasťou bol aj byt pre učiteľa. V období 1. svetovej vojny učitelia narukovali do armády a v škole sa objavili prvé ženy učiteľky – Faithová (sestra učiteľa Faitha) a Weidichová.

Takto opisoval v kronike učiteľ školy zámery vzdelania v Bielom Potoku:

„Vychovávať pracovitý, nábožný, mravný, vzdelaný, sebavedomý, odhodlaný, charakterný a znášanlivý národ na kultúrnom poli národa dedičnom.“

V roku 1920 založil učiteľ Jozef Korbas divadelný krúžok, ktorý bol aktívny dlhé roky. Na ich prvom predstavení v decembri 1920 bol medzi divákmi aj Andrej Hlinka. V roku 1921 sa začal ľudový náukobeh – tri razy v týždni sa v budove školy organizovali prednášky, ktoré sa venovali slovenskému jazyku, dejepisu, počtom. Kurzy navštevovalo 42 ľudí z dediny. V tom istom roku bola založená aj žiacka knižnica.

V školskom roku 1928/29 sa začalo vyučovanie v ôsmich ročníkoch.

V roku 1931 mala škola 208 žiakov. Nakoľko budova školy už nestačila počtu žiakov, vyučovalo sa v dome p. Márie Kenderovej. Prišla aj nová učiteľka Mária Straková, ktorá učila predtým na Vlkolínci.

Dňa 27. apríla 1933 navštívili Biely Potok, vrátane školy,  Msgr. Andrej Hlinka a zástupcovia  mesta Ružomberok. Cieľom ich návštevy bola prehliadka pozemkov, ktoré sa mali vyvlastniť pre výstavbu novej päťtriednej školy s učiteľským bytom. S prestavbou školy bolo začaté 20. augusta 1934. Základy boli vykopané do 25.8., podstavba do 30.8., pokrytá 11.10. 1934.

Msgr. A. Hlinka 8. septembra 1934 posvätil základný kameň školy, do ktorého bola vložená „Základná listina“ opisujúca históriu školstva v Bielom Potoku, ako aj dôvody pre stavbu novej školy. Obyvateľom Bieleho Potoka sa okrem A. Hlinku prihovoril aj starosta mesta  Ružomberok Anton Mederly. Dňa 15. Januára 1935 bola stavba školy ukončená. Dňa 24. februára 1935 boli do novej budovy presťahovaní všetci žiaci.

Odborným autorom plánov prestavby a prístavby školy bol Ing. Vojtech Donner, práce vykonal staviteľ, architekt Július Záchenský.

Rok 2013

06. december 2013 – Tvorivé dielne

 

Rok 2010

26. apríl 2010 – Deň Zeme

Pridaj komentár