Realizácia výstavby kanalizácie na BP (14.03.2014)

Vážení spoluobčania !

Na stretnutí s Vodárenskou spoločnosťou Vám bolo prisľúbené, že na našej stránke bude zverejnený nákres budovania novej kanalizácie a kontakty, na koho sa môžete obracať pri riešení rôznych situácií.

Zatiaľ Vám poskytujem to, čo mi poslali z Vodárenskej spoločnosti,a.s. Postupne, ako budú presnejšie harmonogramy prác, budeme nové informácie na stránke aktualizovať.

Vojtech Macko
poslanec za MsČ Ružomberok-Biely Potok

Pozrite si mapu stavby
Uložte si harmonogram prác
Pozrite si dôležité kontakty