OZ Centrum Belanov

OZ Centrum Belanov vzniklo v roku 2009 na základe snahy o oživenie kultúrneho, spoločenského a duchovného života v Bielom Potoku. Skladá sa zo skupiny ľudí, ktorí aktívne pôsobili (alebo ešte pôsobia) v RZ pri ZŠ Biely Potok. Iniciátorom založenia a súčasne aj predsedom je Vojtech Macko.

Prvý impulz na združenie týchto ľudí bola snaha o zabránenie zrušenia ZŠ, čo aj svojou nezištnou pomocou a aktivitou dokázali. Založené OZ pod názvom Centrum Belanov sa začalo zaoberať aj inými aktivitami, ako pomoc deťom a mládeži.

Naštartovalo organizovanie nových projektov, ktoré oživujú dianie v Bielom Potoku.V kultúrno – duchovnej oblasti to je „Tajomná chvíľa pri Betleheme“. Postavenie Betlehemu so sv.rodinou v životnej veľkosti sprevádzané kultúrnym programom ZŠ, MŠ a tiež inými spolkami a umelcami z Bieleho Potoka. Do tejto oblasti patrí aj každoročná obľúbená akcia „Stretnutie s Mikulášom“ pri rozsvietenom stromčeku pred KD .

OZ Centrum Belanov od svojho založenia organizuje „Bielopotocký ples“. Z ľudových tradícií obnovilo „Pálenie jánskych ohňov na Skalke“, ktorá bola po 30. rokoch znovu odhalená. Toto združenie každoročne organizuje environmentálny projekt „Deň Zeme“, kde jednotlivci, spolky a organizácie čistia okolie Bieleho Potoka, cyklochodník a brehy Revúcej od Ružomberka až po Podsuchú.

Z dôvodu zabezpečiť širšiu informovanosť občanov o aktivitách konaných na Bielom Potoku a dôležitých skutočnostiach bola vytvorená web stránka www.bielypotok.eu, ktorú založili a spravujú Michal Uhrin a Monika Macková.

OZ v spolupráci zo ZŠ a akademickými umelcami organizuje okresnú výtvarnú súťaž pre MŠ a ZŠ do IV.roč. „Netradičné jablko“.

Centrum Belanov sa zapája do projektov v oblasti zmeny nášho životného prostredia. Spoločnosť Mondi SCP súhlasila  spolufinancovať projekt navrhnutý OZ na skrášlenie a zrevitalizovanie studničky Mosúrka, kde sa prezentoval aj miestny ľudový rezbár, člen Centrumu Belanov Albert Šimrák.

Občianske združenie pomáha aj pri organizovaní iných akcií ako „Fujara znie Vlkolíncom“ či „Belanská 15- ka“.

Centrum Belanov je životaschopná organizácia, ktorá výrazne pomáha pri zlepšovaní kvality života v Bielom Potoku a postupne sa rozrastá aj o ďalších aktívnych členov.

Pridaj komentár