Currently browsing tag

Technické služby

Oznam pre občanov (28.08.2023)

Technické služby Ružomberok, a.s. oznamujú občanom mesta Ružomberok, že v dňoch 29.08.2023 (utorok) a 01.09.2023 (piatok) bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu normálne ako v bežný pracovný deň. Zberný dvor odpadov bude dňa 01.09.2023 (piatok) zatvorený. Ďakujeme za pochopenie. S pozdravom Ing. Pavol Štefunda

Informácia k režimu pristavenia a vývozu veľkokapacitných kontajnerov (25.10.2022)

Podľa schváleného harmonogramu budú rozmiestnené VKK v Bielom Potoku na Raveň – Križovatky v utorok 25.10.2022 od 10:00 hod. do 18:00 hod. Spôsob spočíva v umiestnení viacerých kontajnerov na jedno stojisko, kde budú občania separovať odpad priamo na mieste. Kontrolu nad separáciou bude mať pracovník TS Ružomberok, a.s. Okrem toho zberný dvor odpadov v areáli …

Veľkokapacitné kontajnery (28.04.2020)

Mesto Ružomberok v spolupráci so zmluvným partnerom Technické služby Ružomberok, a. s. pripravila na rok 2020  novú koncepciu ohľadne pristavovania veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK). Na základe prebiehajúcich legislatívnych zmien ohľadne skládkovania komunálneho odpadu a v snahe vytriediť čo najviac zložiek z komunálneho odpadu bude Mesto Ružomberok pristavovať VKK 3 x ročne /zákonom stanovené minimum/ …