Informácia k režimu pristavenia a vývozu veľkokapacitných kontajnerov (25.10.2022)

Podľa schváleného harmonogramu budú rozmiestnené VKK v Bielom Potoku na Raveň – Križovatky v utorok 25.10.2022 od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Spôsob spočíva v umiestnení viacerých kontajnerov na jedno stojisko, kde budú občania separovať odpad priamo na mieste. Kontrolu nad separáciou bude mať pracovník TS Ružomberok, a.s.

Okrem toho zberný dvor odpadov v areáli Technických služieb Ružomberok, a .s., môžu občania bezplatne odovzdať odpad v pondelok, stredu, piatok, sobotu. Otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke Technických služieb Ružomberok.