Currently browsing tag

komunálne voľby

Poďakovanie (30.10.2022)

Milí priatelia! Všetkým Vám, čo ste sa zúčastnili včerajších volieb, úprimne ďakujem! Zvlášť ďakujem tým, čo mi dôverujú a dali hlas mne a novému primátorovi Ľubovi Kubáňovi! Neberiem to ako výhru, ale ako záväzok splniť čo najviac pre nás všetkých! S úctou Váš poslanec Vojtech Macko

Dôležitá informácia ku voľbám (29.10.2022)

Oznámenie o hlasovaní do prenosnej volebnej urny. Oznamujeme voličom, že volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. (je …

Vážení spoluobčania! (13.11.2018)

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb 2018. Som hrdý na občanov Bieleho Potoka, lebo svojím hlasovaním na post primátora jasne potvrdili, že ponúknutá šanca sa má využiť a sľuby plniť. V Ružomberku to ešte nepochopili nielen v poslednom volebnom období, a preto Ružomberok zaostáva …