Currently browsing tag

ďakujem

Poďakovanie (22.02.2014)

Srdečná poďakovanie všetkým členom rodičovského združenia pri ZŠ Biely Potok, ktorí sa podieľali na príprave Detského karnevalu a Karnevalovej zábavy. Vďaka aj sponzorom, bez ktorých by sa neuskutočnila vždy očakávaná tombola. Obe akcie boli vydarené a veselé. Šťastné detské tváre a veselá zábava zaujímavých masiek bola príjemnou odmenou, pre ktorú sa …

Poďakovanie (09.12.2013)

Ďakujeme všetkým organizátorom a ochotným členom, ktorí aj za nepriaznivého počasia dokázali pripraviť tradičnú akciu „Stretnutie s Mikulášom“. Bez ich nezištnej pomoci by sa takáto udalosť nedala uskutočniť. Vedenie OZ Centrum Belanov