Poďakovanie (22.02.2014)

Srdečná poďakovanie všetkým členom rodičovského združenia pri ZŠ Biely Potok, ktorí sa podieľali na príprave Detského karnevalu a Karnevalovej zábavy. Vďaka aj sponzorom, bez ktorých by sa neuskutočnila vždy očakávaná tombola.

Obe akcie boli vydarené a veselé. Šťastné detské tváre a veselá zábava zaujímavých masiek bola príjemnou odmenou, pre ktorú sa oplatí zachovať tieto tradičné podujatia.

Výbor MsČ Biely Potok a  Redakčná rada