Poďakovanie (09.12.2013)

Ďakujeme všetkým organizátorom a ochotným členom, ktorí aj za nepriaznivého počasia dokázali pripraviť tradičnú akciu „Stretnutie s Mikulášom“.

Bez ich nezištnej pomoci by sa takáto udalosť nedala uskutočniť.

Vedenie OZ Centrum Belanov