Currently browsing tag

2020

Veľkokapacitné kontajnery (28.04.2020)

Mesto Ružomberok v spolupráci so zmluvným partnerom Technické služby Ružomberok, a. s. pripravila na rok 2020  novú koncepciu ohľadne pristavovania veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK). Na základe prebiehajúcich legislatívnych zmien ohľadne skládkovania komunálneho odpadu a v snahe vytriediť čo najviac zložiek z komunálneho odpadu bude Mesto Ružomberok pristavovať VKK 3 x ročne /zákonom stanovené minimum/ …

Mesto Ružomberok oznamuje… (30.03.2020)

1. Mesto Ružomberok oznamuje svojim občanom, že Zberný dvor odpadov v Ružomberku je opätovne otvorený od pondelka 30.03.2020, ale v obmedzenom režime. Viac informácií na webstránke TS. 2. Oznamujem seniorom Bieleho Potoka, že od 27.03.2020 budú roznášané rúška na spomalenie pandémie spôsobené koronavírusom v spolupráci s mestom Ružomberok. Najskôr budú roznesené rúška za …