Harmonogram vývozu BRO (09.04.2020)

Vážení spoluobčania!

Od 06.04.2020 sa začína odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, konáre, atď.). V našom volebnom obvode sa mení harmonogram z pondelka na štvrtok (t.j. 09.04.2020).

Vojtech Macko