Svoju činnosť obnovil spevokol ROSA (24.04.2014)

Oznamujeme naším priaznivcom, že po dlhšej odmlke obnovil svoju činnosť spevokol ROSA, pod vedením pani Mgr. Zoji Dubovcovej.

Zloženie spevokolu: Anna Pastuchová, Mária Lešková, Antónia Gregorová, Beáta Lešková, Magda Hýravá, Magda Kenderová, Elena Magová, Janka Bartošová, Andrea Mlynarčíková.

Členky spevokolu veľmi radi privítajú v svojom kruhu ženy a mužov, ktorí radi spievajú a sú ochotní obetovať svoj voľný čas pre spríjemnenie cirkevných a spoločenských podujatí.

Stretnutia spevokolu sa konajú v pondelok o 19:00 hod.,v KD.