Zber papiera (10.04.2014)

Dňa 10.04.2014, t.j. vo štvrtok, sa bude konať zber papiera. Prosíme preto všetkých malých i veľkých o čo najviac papiera, ktorý môžete nosiť vo štvrtok pred ZŠ Biely Potok.

Prosíme kartón uložiť vedľa kontajnera!

Všetkým usilovným zberateľom ďakuje vedenie ZŠ Biely Potok