Currently browsing tag

Technické služby mesta Ružomberok

Oznam pre občanov (28.08.2023)

Technické služby Ružomberok, a.s. oznamujú občanom mesta Ružomberok, že v dňoch 29.08.2023 (utorok) a 01.09.2023 (piatok) bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu normálne ako v bežný pracovný deň. Zberný dvor odpadov bude dňa 01.09.2023 (piatok) zatvorený. Ďakujeme za pochopenie. S pozdravom Ing. Pavol Štefunda

Informácia k režimu pristavenia a vývozu veľkokapacitných kontajnerov (25.10.2022)

Podľa schváleného harmonogramu budú rozmiestnené VKK v Bielom Potoku na Raveň – Križovatky v utorok 25.10.2022 od 10:00 hod. do 18:00 hod. Spôsob spočíva v umiestnení viacerých kontajnerov na jedno stojisko, kde budú občania separovať odpad priamo na mieste. Kontrolu nad separáciou bude mať pracovník TS Ružomberok, a.s. Okrem toho zberný dvor odpadov v areáli …