Zmena harmonogramu vývozu BRO (27.10.2021)

Vážení spoluobčania,

Nakoľko je v pondelok 01.11.2021 a v stredu 17.11.2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie v jednotlivých mestských častiach o 1 deň. Vývoz záhradného BRO vozidlom (hnedé nádoby) bude zabezpečovaný do 25.11.2021. Po tomto termíne bude možné záhradný BRO doviezť priamo do kompostárne alebo Zberného dvora na Pivovarskej ulici v Ružomberku.

S pozdravom
Ing. Jozef Bašary
(riaditeľ – Komunálne služby Mesta Ružomberok)