Kontajneri na jesenné upratovanie (08.10.2021)

Mesto Ružomberok oznamuje občanom, že v spolupráci so zmluvným partnerom Technickými službami Ružomberok, a. s. začína s pristavovaním veľkokapacitných kontajnerov na účely jesenného upratovania. Akcia bude prebiehať v čase od 10:00 hod. – 18:00 hod. (pristavenie kontajnerov bude prebiehať cca 2 hod. pred začatím akcie, týmto prosíme občanov, aby odpad odovzdávali až po 10:00 hod.).

Takisto žiadame občanov, aby si podľa možností nenechávali odovzdanie odpadu na poslednú chvíľu pred 18:00 hod. Odpad sa triedi do viacerých kontajnerov, koordinácia bude prebiehať cez povereného pracovníka Technických služieb Ružomberok, a. s.. Je potrebné, aby si občania priniesli so sebou OP, nakoľko akcia je len pre občanov Ružomberka a jeho prímestských častí.

Ďakujem všetkým za spoluprácu.

Pozrite si rozpis veľkokapacitných kontajnerov