Príjemný a pokojný Advent (10.12.2021)

Vážení spoluobčania,

prajeme vám príjemné a pokojné prežitie adventného obdobia.

OZ Centrum Belanov