Knižná burza (22.12.2019)

Urob dobrý skutok a daruj knihu (veď Vianoce sú aj o čítaní)! – Pomôžeš tak svojej škole!

Máte doma pekné knihy, ktoré už vo vašej rodine nevyužijete, ale niekomu inému by urobili radosť?
Darujte ich do Knižnej burzy, ktorá sa uskutoční ako sprievodné podujatie počas vianočného koncertu „Tajomná chvíľa“ v KD Biely Potok. Knihy sa budú predávať za symbolické ceny a zisk bude využitý pre žiakov ŽŠ Belianka. Vlaňajší výťažok vo výške 270 EUR bol použitý na nákup proti-šmykových rohoží na schodisko pred ZŠ a ŠKD.
Nepredané knihy, rovnako ako minulý rok, darujeme do družiny, škôlky a Klubu dôchodcov.
Pekné a nezničené (prednostne detské) knihy môžete odovzdať počas celého týždňa v škole, škôlke alebo Školskom klube detí. Ďakujeme!