Novoročné prianie (31.12.2019)

Vážení spoluobčania,

aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných
sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu
ďalšieho roka a samozrejme bilancujeme rok uplynulý. Hodnotíme,
spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože
čas ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli
naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj
problémami starosťami a prekážkami.

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa snažili
v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našom
Bielom Potoku krajší a samozrejme lepší.

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale
nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou
Vašich životov len správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy
spoľahnúť, a ktorí budú pri Vás stáť práve vtedy, keď to budete skutočne
potrebovať.

Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky
Vaše túžby a priania.

Robme všetci spoločne všetko preto, aby Biely Potok bol miestom,
kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život. Nech je miestom, kde sa
s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti,
miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva : „Môj
domov“
… Zveľaďujme a rozvíjajme ho v každom smere v prospech nás
všetkých a tiež v prospech tých, ktorí náš Biely Potok radi navštevujú.

V prichádzajúcom Novom roku 2020 Vám v mene svojom a v mene
členov výboru mestskej časti Biely Potok prajem veľa sily a šťastia
v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného
zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo
dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Šťastný a spokojný NOVÝ ROK 2020!

Vojtech Macko
poslanec MsČ Biely Potok