Betlehem

22. december 2019

16. december 2018

17. december 2017


 

20. december 2015

21. december 2014

22. december 2013

16. december 2012

Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek svojou mierou či formou prispeli k zdarnému priebehu akcie Tajomná chvíľa pri Betleheme (dňa 16.12.2012). Veľká vďaka patrí aktívnym členom Centrumu Belanov, našej ZŠ Belianka, miestnemu p. farárovi a všetkým vystupujúcim hosťom za vytvorenie krásneho programu.

Nesmieme zabudnúť aj na všetkých divákov, ktorí sa napriek nepriaznivému počasiu akcie zúčastnili a prežili príjemnú, adventnú nedeľu.

Vojtech Macko a členovia výboru za MsČ Biely Potok

Pozrite si plagát ku akcii
Pozrite si video z akcie

18. december 2011

Pozrite si video z akcie

Pridaj komentár