eRko

Kontakt: Ivana Milanová (ZOF) 0901704765
E-mail: ivana.milanova@centrum.sk
Web: http://www.erko.sk/
http://www.ocliptov.erko.sk/

Pozrite si prezentáciu spolku

 

eRko na Bielom Potoku

eRko je kresťanské spoločenstvo malých i veľkých detí i vedúcich, ktorí chcú radostne žiť vo viere. Nuž si spolu nažívame nielen v Bielom Potoku, ale na celom šírom Slovensku. My, ako farnosť Biely Potok patríme pod oblastné centrum Liptov (OvCe Liptov), ktorého vedúcou je Barbora (Barum) Mydliarová. Snažíme sa vytvárať pre deti a aj pre  nás prostredie a chvíle, v ktorých sa cítime dobre a tak byť aktívnou súčasťou nášho farského spoločenstva.

Stretká

Každú sobotu v nepárnom týždni

  • 14:00 hod. – Malé stretko (od 6 – 12 rokov)
  • 15:30 hod. – skúška na sv.omšu
  • 16:00 hod. – Veľké stretko (od 12 – 15 rokov)

Mládežnícka svätá omša každý tretí piatok v mesiaci.

Motto:

„Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“

 

História

História eRka v Bielom Potoku sa začala písať v roku 2002 prvými stretkami, ktoré boli prípravou na najväčšiu eRkársku akciu – Dobrú novinu. Nápad založiť stretko aj na Bielom Potoku sa podarilo úspešne zrealizovať Majke (Mary) Krávčíkovej a Maťke Mackovej.  Zaúčali ich skúsenejší vedúci zo stretka v Baničnom. Po úspešnom koledovaní sa začalo eRko rozširovať ako o deti tak aj o vedúcich.

Stretká bývali každú druhú sobotu. Každoročne sme sa zúčastňovali Dobrej noviny, organizovali letné tábory, zimné víkendovky, ale aj mnohé iné akcie. Postupne sa v našom eRku vystriedalo viacero vedúcich a deti zo stretiek sa stali ich nasledovníkmi. Spoločne si tak spomíname na mená ako: Evka Kenderová (zodpovedná osoba vo farnosti v rokoch 2005 – 2010), Paulínka Kenderová,  Aďka Magová, Martin Kendera či našich priaznivcov táborov: Andrej a Matej Kenderovci, Miro,Dominik, Daniel a Kiko Mackovci, Robo Pastucha, Róbert Kendera, Jakub Muráň, Michal Šnapko, Paťo Čigáš, Moniku a Ivku Oravcové a mnohých iní.

Všetkým ďakujeme za to, že prispeli k rozvoju eRka na Bielom Potoku. Veľké ĎAKUJEME patrí aj všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli zorganizovať naše akcie a zvlášť tým, ktorý nás podporujú doteraz.

Súčastnosť

V tomto roku (2012/2013) sa chystáme osláviť svoje 10. narodeniny, zapojiť sa do Dobrej noviny, Sviečky za nenarodené deti, Bielej stužky,  zorganizovať Jarnú víkendovku a Letný tábor. Na stretkách budeme žiť ročnou témou eRka – Za pokladom viery. Za najväčším pokladom od Nebeského Otca, ktorý k nám prišiel aj prostredníctvom sv. Cyrila a sv. Metoda. Poklad je dobre ukrytý, na bezpečnom mieste, v našom srdci. Dúfame, že sa nám ho podarí objaviť.

  • 02.11- Sviečka za nenarodené deti
  • 26.12- koledovanie s Dobrou novinou
  • 01.-03. 02. 2013 – Zimná víkendovka
  • 22.03.2013 – Krížová cesta za nenarodené deti
  • 25.03.2013 – Deň počatého dieťaťa (Biela stužka)
  • 12.-18.08.2013 – Letný tábor

Členom eRka sa môže stať každý bez vekového obmedzenia a členský príspevok na rok  je 1€ dieťa a 2€ osoba od 15 rokov a vedúci.

Malé stretko

Majka (Mary) Kravčíková (zakladateľka), Andrejka  Moravčíková, Monika Fainová

Veľké stretko

Gabika Milanová, Jarko Lištiak

Táboroví vedúci

Majka (Maka) Čillíková, Juraj Daneš, Ľuboš Moravčík, Katka Staroňová, Romča Mudrončíková, Bibi Šomegová

Všetci , ktorí by sa chceli zapojiť do našej snahy alebo priložiť ruku k dielu sú srdečne vítaní!

Modlitba eRkárov:

Večné Slovo, jednorodený Syn Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti. Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ. Aby sme dávali a nepočítali, aby sme bojovali a nedbali na rany, aby  sme pracovali a netúžili po odpočinku, aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie, že sme splnili Tvoju svätú vôľu.

 

Modlitba o hodnotách eRka:

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru, veď ma jej radostnou cestou. Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti, nauč ma zodpovednosti a dôvere. Uč ma dobrovoľne slúžir a obetovať sa, rásť v úcte a solidarite so všetkými a tak vytvárať otvorené spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.

Amen.

 

Vonkajšie princípy eRkárov:

1. Mám živú vieru

Verím, že ma má Boh rád a chce, aby som bol šťastný, rozprávam sa s Ním cez modlitbu, čerpám silu zo sviatostí, čítam sv. Písmo, zapájam sa do života Cirkvi, svedčím o viere svojím životom.

2. Mám úctu k životu

Spoznávam seba samého a pozitívne rozvíjam svoju jedinečnosť, mám radosť z toho, že ako muži a ženy sa dopĺňame a tak môžeme robiť svet krajším, mám v úcte život a chránim ho.

3. Rozvíjam otvorené spoločenstvo

Mám individuálny prístup, objavujem dar jednoduchosti a duchovného detstva, tvorivo hľadám, čo nás spája – snažím sa o jednotu v rôznorodosti, prijímam druhého som tolerantný, rozvíjam spoluprácu, konštruktívne riešim konflikty, zaujímam sa o veci verejné, som solidárny s tými, ktorí majú nedostatok.

4. Chcem slúžiť s radosťou

Dobrovoľne sa rozhodujem pre službu aj keď je to niekedy ťažké, obohacuje ma to a umožňuje mi to rásť, mám radosť a radosť je moja sila.

5. Žijem zodpovednosť a dôveru

Som zodpovedný, dá sa na mňa spoľahnúť, vzdelávam sa, chcem odovzdávať skúsenosti, som pravdivý, dôverujem a som dôveryhodný, som férový, nevysmievam sa, nežartujem na úkor druhého, nevyvolávam strach, neistotu.

Vnútorné princípy eRkára:

1. Mám čas

Tento princíp je spojený s postojom MÁM RÁD – koho mám rád, na toho mám čas, ak mám rád, nerátam čas…to by malo platiť aj o mne a mojich deťoch, o príprave a o stretku…Chcem mať čas práve na to, čo robím…

2. Rád sa hrám

Hra je činnosť, ktorú človek robí dobrovoľne a rád. Je na mne, aký postoj zaujímam k veciam, ktoré robím. Ak sa rád hrám, ak sa viem vžiť do hier, pomôže mi to aj pri stretkách. Stačí, ak ja sám rád robím to, čo chcem, aby robili deti. Zapnem „srdce na plný plyn…“

3. Rád čítam, študujem

Stále je čo študovať, čítať si, pripravovať sa na stretká – vždy je čo nové spoznávať a nikdy nebudem vedieť všetko, nikdy nebudem najmúdrejší. Rád si prečítam aj niektorú knihu, čo čítajú moje deti, prípadne si pozriem film, čo ich baví, zaujímam sa o to, čo zaujíma ich. Zapnem “rozum na plný plyn…“

4. Delím sa so skúsenosťami

Všetko, čo si naštudujem, prežijem, naučím sa, si môžem zapisovať a robím si vlastne „vonkajšiu pamäť“, ktorá môže poslúžiť mne samému, keď nebudem mať inšpiráciu a zároveň sa takto lepšie môžem deliť s ostatnými, odovzdávať skúsenosti ďalej, tým, ktorí prichádzajú po mne a tým pomáhať rozvoju práce s deťmi.

5. Chodím na stretká

Nikto nie je múdry sám a nikto nie je stvorený na to, aby bol sám. Pre prácu s deťmi na stretkách to platí na 100%. Moja aktívna účasť na rozličných stretnutiach s ostatnými, ktorí tiež robia s deťmi prinesie ale aj dodá energiu, silu, nadšenie ako aj podporu a pomoc.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je od roku 1990 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona 83/1990 Zb. ako občianske združenie.

Jeho cieľom je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú.

Cieľ pomáha realizovať veľa ochotných mladých ľudí na rozličných miestach Slovenska, ktorí sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a strasti všedných dní cez školský rok v rámci pravidelnej činnosti na spoločných „stretkách“, cez organizovanie tematických výletov, a tiež na letných táboroch cez prázdniny.

Spolu s deťmi sa usilujeme vzájomne sa obohacovať a prehlbovať vedomie jedinečnosti a individuality každého človeka. Učíme sa hrať a používať férové pravidlá, vytvárať priateľstvá a žiť radosť. Svojou činnosťou sa usilujeme dopĺňať rodinnú výchovu a vyučovanie náboženstva. Chceme deťom poskytnúť možnosť formovať sa na základe všeobecných morálnych princípov a sprostredkúvame im myšlienky kultúry života, tolerancie, úcty a vzájomnej pomoci.

Rok 2012

13. október 2012 – Desiate narodeniny eRka

Pridaj komentár