Stretnutie s Mikulášom (06.12.2013)

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, Ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti!

Aj tento rok zavíta medzi nás Mikuláš (možno aj čert) s plným batohom sladkých balíčkov. Príďte stráviť príjemné chvíle spolu s vašimi deťmi na tradičnom podujatí Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať v piatok 06.12.2013 o 17:00 hod. pred KD Biely Potok. Už teraz sa tešíme na spoločné chvíle pri rozsvietenom stromčeku, čaji a vianočnom punči.

Pozrite si plagát ku akcii