Klub dôchodcov

Adresa: 
Klub dôchodcov Ružomberok – Biely Potok
Hlavná 24
034 03 Ružomberok
Predseda: Vilma Mišíková
Otvorenie klubu: 17.10. 1998

História vzniku klubu:
Skupina aktívnych dôchodcov z Bieleho Potoka sa zapájala do činnosti klubu dôchodcov v Ružomberku od roku 1996.  Boli spokojní s rôznymi akciami a samozrejme začali podobné akcie organizovať medzi seniormi aj v Bielom Potoku. Táto skupina, ktorú viedol p. Anton Garček sa neustále zväčšovala a na verejnosti už vystupovali ako klub dôchodcov Biely Potok. V roku 1997 začali dôchodcovia vážne uvažovať o tom, že si založia samostatný klub v Bielom Potoku. Veľkou prekážkou však bola chýbajúca miestnosť. V tomto čase už jednala predsedníčka Mestského výboru v Bielom Potoku Vilma Mišíková na Mestskom úrade v Ružomberku a so spotrebným družstvom Jednota v Liptovskom Mikuláši o poskytnutie nevyužitej miestnosti v kultúrnom dome, no v majetku SD Jednota Liptovský Mikuláš.

Po zdĺhavých skoro 2 roky trvajúcich jednaniach sa priestory pre klub dôchodcov stali realitou. MsÚ v Ružomberku vzal do prenájmu v júni 1998 od SD Jednota v Lipt. Mikuláši 2 malé miestnosti pre klub. Prevádzkové náklady a prenájom platil MsÚ. A tak si dôchodcovia začali od júna 1998 klub zariaďovať. Priestory poopravovali, vymaľovali, zariadili a skrášlili. Všetko z vlastných zdrojov a svojpomocne.  Aktivita a snaha dôchodcov sa naplnila 17.10.1998. V tento deň bol slávnostne otvorený klub dôchodcov v Bielom Potoku. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj primátor mesta JUDr. Juraj Čech, ktorý spolu s predsedníčkou MsV Biely Potok Vilmou Mišíkovou prestrihol pásku a odovzdal klub  dôchodcom do užívania.

V januári 1999 bola ustanovujúca členská schôdza. Klub dôchodcov sa stal so svojimi 95 členmi samostatnou organizáciou. Členský príspevok bol 30,- Sk.

Zvolený bol výbor: Anton Garček – predseda, Pavla Kasanická – tajomník, Zlatica Mišíková – pokladník.

Členovia výboru : Anna Pekárová, Viola Kenderová,  Peter Konderík, František Šooš.

Klub dôchodcov je príspevkovou organizáciou mesta. Počas 10 rokov nastali zmeny aj vo výbore. Mesto Ružomberok odkúpilo priestory od SD Jednota a dalo do užívania  ďalšie 2 miestnosti  seniorom. Predseda Anton Garček /bol predseda od vzniku klubu/ 20.02.2010 na výročnej členskej schôdzi klubu informoval členov, že pre zlý zdravotný stav už nebude vykonávať funkciu predsedu. Zároveň navrhol za predsedníčku klubu Vilmu Mišíkovú.  Členovia akceptovali jeho návrh a zvolili  novú predsedníčku.

2013

24.01.2013 – Hodnotiaca členská schôdza pre rok 2012

Prečítajte si hodnotiacu správu pre rok 2012

Pridaj komentár