Fašiangová bursa (13.-15.02.2015)

Pozývame Vás na tradičnú Fašiangovú bursu, ktorá sa koná 13., 14., 15. febrúár 2015 v KD Biely Potok. Vstupné je 2 EUR od 19:00 hod.

Všetci ste srdečne vítaní.

Spolok Bursovníkov

Pozrite si plagát ku akcii