Príhovor o rodine (07.02.2015)

Každé dieťa má právo na lásku rodičov, na pokojné prostredie, v ktorom vládnu dobré medziľudské vzťahy. Môže vyrastať bez prepychových hračiek a prepychového šatstva, no nemôže žiť, rásť a vyvíjať sa bez lásky. Keď vyrastá v harmonickom prostredí dokáže sa ľahšie vyrovnávať aj s rôznymi životnými problémami. Dieťa potrebuje nielen materinské mlieko , ale živí sa aj nežnosťou a srdcom. Dieťa bledne a vädne, keď matka nedýcha na jeho hlavičku, keď ho nehreje svojou krvou a keď ho neživí svojou dušou a vôňou.

Matka a otec ako prví vychovávatelia vtlačia dojčaťu nezmazateľné dojmy o ľuďoch a o bezpečnosti. V rodine vznikajú základy pre budúce chovanie dieťaťa…

Prečítajte si „Príhovor o rodine“ v plnom znení