Zápis do 1. ročníka ZŠ (04.04.2023)

Vážení rodičia,

zápis do 1. ročníka do našej školy ZŠ Belianka sa uskutoční 04.04.2023 (utorok) v čase od 13:00 do 16:00 hod. za prítomnosti dieťaťa, oboch zákonných zástupcov (alebo splnomocnenie jedného rodiča). V prípade neprítomnosti jedného zákonného zástupcu na zápise je možné doniesť vopred vytlačenú prihlášku, ktorá bude podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.

Prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodičov a 20 EUR.

Pred zápisom prosíme vyplniť elektronickú prihlášku do 1. ročníka na stránke školy. Rodičia, ktorí nemajú prístup k internetu, vypíšu prihlášku v škole.

Tešíme sa na vás.
Kolektív ZŠ Biely Potok

Pozrite si plagát ku akcii