Kontajneri na jarné upratovanie (25.04.2023)

V Bielom Potoku budú pristavené na mieste Raveň – križovatka a to v utorok 25.04.2023 a to od 10:00 hod. do 18:00 hod. Pristavenie kontajnerov bude prebiehať cca 2 hod. pred začatím akcie, týmto prosíme občanov, aby odpad odovzdávali až po 10:00 hod. Takisto prosíme občanov, aby si podľa možností nenechávali nosenie odpadu na poslednú chvíľu pred 18:00 hod.

Odpad sa triedi do viacerých kontajnerov, koordinácia cez pracovníka TS – regulované triedenie jednotlivých zložiek odpadu. Prosíme občanov, aby na stojiská nenosili pneumatiky – tie môžu odovzdať bezplatne u ktoréhokoľvek distribútora pneumatík alebo celoročne na zbernom dvore. Občania nech si prinesú OP, akcia je len pre občanov Ružomberka a jeho prímestských častí.