Stretnutie s Mikulášom (05.12.2022)

ZR pri MŠ a ZŠ srdečne pozýva na tradičné „Stretnutie s Mikulášom“ dňa 5.12.2022 o 15:00 hod. v KD Biely Potok. Je to akcia ako pre deti zo ZŠ a MŠ tak pre všetky deti v Bielom Potoku. Mikuláš príde s anjelom, čertom a sobíkmi. Nebude chýbať vianočný punč pre dospelých, ale aj nealko pre deti, malý jarmoček s dobrotami a výrobkami od deti.

Výťažok z predaja pôjde pre deti do MŠ a ZŠ. 

Súkromné balíčky pre deti odovzdať pred akciou organizátorom.

Plagát ku akcii