Deň Zeme – Poďakovanie (03.05.2013)

Dňa 20. apríla 2013 sa uskutočnilo avizované „tradičné jarné upratovanie“ pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme.

Sme veľmi radi, že nám prialo počasie, čo určite prispelo k dobrej nálade nielen malých detí, ale aj veľkého počtu dôchodcov. Chceme sa úprimne poďakovať všetkým zúčastneným tohtoročného už III. ročníka Dňa Zeme. Aj číslo okolo 120 svedčí o tom, že mnohým ľuďom nie je ľahostajné okolie Bieleho Potoka a brehy Revúcej.

Vďaka všetkým organizátorom (OZ Centrum Belanov, ZŠ Belianka a Klubu Ružomberok bez korupcie) za ich prácu s prípravou a priebehom tejto akcie. Nesmieme zabudnúť poďakovať pracovníkom Povodia Váhu za spoluprácu a vyvezenie vyzbieraných vriec odpadu. V neposlednom rade poďakovanie patrí aj Technickým službám.

Pevne veríme, že sa takto stretneme aj o rok a ešte v hojnejšom počte.

A ešte čísla:

okolo 500 vriec odpadu
cca 2,5 tony odpadu