Zber papiera (26.04.2013)

Dňa 26.04.2013 (piatok) od 07:00 do 12:00 hod. sa uskutoční ZBER PAPIERA pred ZŠ Belianka.

Žiadame všetkých, aby papier umiestňovali do kontajnerakartón vedľa kontajnera.

Vopred ďakujeme za prinesený papier.

Pozrite si rozpis kontajnerov v párny týždeň.

Pozrite si rozpis kontajnerov v nepárny týždeň.