Prieskum spôsobu príjmu televízneho signálu (19.05.2021)

Vážení občania mestskej časti. Z dôvodu rozšírenia príjmu signálu Mestskej televízie Ružomberok Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledujúcej ankety. Získané podklady budú slúžiť na jednanie s uvedenými spoločnosťami o možnosti šírenia signálu mestskej televízie do Vašej mestskej časti. Ďakujeme za vašu účasť v ankete. Anketu nájdete na tomto odkaze.

Poznaj našich operencov (11.05.2021)

Dňa 11.05.2021 sa uskutočnil workshop pre deti s názvom „Poznaj našich operencov“, ktorý bol súčasťou Dňa Zeme. Lektori Ing. Jozef Macko a RNDr. Michal Baláž, PhD. z Katolíckej univerzity Ružomberok pripravili deťom veľmi zaujímavú vzdelávaciu aktivitu priamo v prírode. Okrem pútavého výkladu o našich operencoch si tieto vtáčiky deti mohli …