Slávnosť jubilantov (21.10.2012)

Dňa 21.10.2012 o 15:00 hod. sa uskutoční SLÁVNOSŤ JUBILANTOV, ktorú usporadúva KD Biely Potok v spolupráci s mestom Ružomberok. Na slávnostnom podujatí nebude chýbať kultúrny program detí zo ZŠ Belianka a MŠ.

Všetci jubilanti sú srdečne vítaní.

Pozrite si plagát ku akcii