Mestská polícia Ružomberok informuje (08.12.2016)

Mestská polícia Ružomberok Vás chce touto cestou upozorniť na parkovanie Vášho vozidla na ulici Raveň. V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. – Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 25 ods. 1, písm. s, nesmie vodič zastaviť s stáť na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou. V prípade nerešpektovania uvedeného zákona Vám môže byť v blokovom konaní uložená pokuta až do výšky 50 EUR.