Spomienka na P. Pavla Horského SJ (25.10.2015) + VIDEO

Spomienka na P. Pavla Horského SJ
29. októbra 1995 zomrel kňaz z Vlkolínca, z dedinky pod Sidorovom. P. Pavol Horský SJ sa narodil 15. januára 1924 vo Vlkolínci. Otec, Imrich Anslo, bol horárom. Počas I. sv. vojny Imrichovu rodinu postihla nákazlivá choroba a jeho žena i syn zomreli. Roku 1922 sa za neho vydala Emília Kupčová, rodená Vlkolíčanka.

„Palko“ ako ho priatelia volali základnú školu i gymnázium absolvoval v Ružomberku. Bol výborným žiakom, muzikantom i športovcom. Počas štúdia na gymnáziu si zmenil priezvisko Anslo na Horský. Po maturite vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku spolu s Tomášom Munkom u ktorého začal proces blahorečenia. Študoval v Brne a po Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950, sa dostal do centralizačného kláštora v Podolínci.

1. októbra 1950 ho vysvätil za kňaza biskup Pavol Hnilica SJ. Pre svoju vieru bol prenasledovaný a komunistami odsúdený na väzenie v rokoch 1950-1960. Po návrate z väzenia roku 1961 býval na Vlkolínci a pracoval v opravovni rádií v Ružomberku. Syn jeho sesternice mu vybavil súhlas vykonávať duchovnú kňazskú službu pre Vlkolínec. Primície mal na Vianoce 1968 v rodnom kostolíku. Mnohí veriaci nevedeli že ich Palko je kňazom a medzi prvými slovami v jeho primičnej kázni patrili Bohu a ľuďom: „Pán Boh má pre človeka všelijaké darčeky. Dnes Vám posiela osobitný dar: Prichodím k Vám ja, Váš rodák, ako kňaz. S vďakou, odprosením a s prosbou“. (z primičnej polnočnej kázne z roku 1968).

Rovnako s vďakou, odprosením a s prosbou Vás srdečne pozýva mesto Ružomberok, O.Z. Vlkolínec a Spoločnosť Ježišova na Slovensku 25. októbra 2015 na 20. výročie spomienky na Palka Horského SJ priamo na Vlkolínec od 8.15 hod. v miestnom kostolíku, alebo do Ružomberka od 15.00 hod. na cintoríne pri hrobe P. Pavla Horského SJ.

Srdečne ste vítaní.
Bratia jezuiti z Ružomberka

Pozrite si plagát ku akcii