Deň Zeme – Poďakovanie (01.05.2015)

Akcia Deň Zeme, ktorá sa konala 25.04.2015, je súčasťou svetového Dňa Zeme a organizuje ju OZ Centrum Belanov, OPK Liptov, ZŠ Biely Potok. Tento rok to bol už 5. ročník. V rozsahu územia Ružomberok – Biely Potok – Podsuchá je to najväčšia akcia tohoto druhu v Ružomberku. Aj napriek vyradeniu ekologického projektu „Dňa Zeme“ na dotáciu od mesta Ružomberok, organizátori túto akciu uskutočnili, lebo vedia triezvo posúdiť, čo dnešná doba potrebuje na rozdiel od iných. Čo je najdôležitejšie, dobrovoľníkov a ani organizácie, neodradil tento krutý fakt a zúčastnili sa v počte asi 120.

Treba vyzdvihnúť MŠ Biely Potok, ZŠ Biely Potok, Súkromnú školu DOTYK, Klub Lyžiarov , bursovníkov, spevokol Rosa… Pomocnú ruku pridali ako každoročne aj poslanci MsZ za stranu Sieť, ktorá bola aj jedna zo sponzorov. Odvoz a uskladnenie odpadu, ako každý rok zabezpečuje Povodie Váhu a Technické služby Ružomberok, ktorým patrí veľké poďakovanie.

Pri zbere odpadu sa našlo množstvo nových skládok plných skla, množstvo starého obkladu, ošatenia, poškodeného stavebného materiálu, pneumatiky, obrazovky a samozrejme PET fliaš, ktorých je každý rok rovnako veľa. Našli sa aj zaujímavosti ako 100 austrálskych dolárov, značkové hodinky, mince, náramky, slnečné okuliare, auto rádio, ŠPZ.

Vyzbieralo sa cca. 400 vriec odpadu o váhe cez 2000 kg. Je to alarmujúce a najmä to aj to, že niektorým ľuďom nezáleží, kde žijú a budú žiť ďalšie generácie.

Táto akcia je len výsledkom dobrej vôle správnych ľudí a pevne veríme, že ich bude každý rok viac a odpadu MENEJ.

Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným!