Informácia k režimu pristavenia a vývozu veľkokapacitných kontajnerov (07.04.2024)

Podľa schváleného harmonogramu bude rozmiestnený VKK v Bielom Potoku na Raveň – Križovatky v utorok 09.04.2024 od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Stráženie kontajnerov prebieha v čase od 10:00 hod. – 18:00 hod (pristavenie kontajnerov bude prebiehať cca 2 hod. pred začatím akcie, týmto prosíme občanov, aby odpad odovzdávali až po 10:00 hod.) Takisto prosíme občanov, aby si podľa možností nenechávali nosenie odpadu na poslednú chvíľu tesne pred 18:00 hod.

Odpad sa triedi do viacerých kontajnerov, koordinácia cez pracovníka TS – regulované triedenie jednotlivých zložiek odpadu. Prosime občanov, aby na stojiská nenosili pneumatiky – tie mozu odovzdat bezplatne u ktoréhokoľvek distribútora pneumatík alebo celoročne na zbernom dvore.

Občania nech si prinesú OP, akcia je len pre občanov Ružomberka a jeho prímestských častí.

Okrem toho zberný dvor odpadov v areáli Technických služieb Ružomberok, a .s., môžu občania bezplatne odovzdať odpad v pondelok, stredu, piatok, sobotu. Otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke Technických služieb Ružomberok.

Pozrite si rozmiestenie VKK