Výzva občanom (24.01.2024)

Vážení občania,

prosíme Vás o súčinnosť pri informovaní občanov ohľadne výzvy na odstránenie protiprávneho stavu týkajúceho sa vypúšťania dažďových a splaškových vôd, napojenia sa na verejnú kanalizáciu a uzatvorenia zmlúv o vypúšťaní odpadových vôd.

Ďakujeme.