Úspešný nový školský rok (04.09.2023)

Všetkým školákom, ale aj učiteľom a rodičom prajeme šťastné vykročenie do nového školského roku 2023/2024.