Výmena dverí na škole (18.08.2022)

ĎAKUJEME!

Napriek tomu, že je čas prázdnin a dovoleniek, v našej škole nezaháľame a snažíme sa o ďalšiu modernizáciu školy. Na známosť sa dáva, že pribudli nové vchodové dvere do Školského klubu detí a tiež do kotolne. Touto cestou chceme poďakovať za nezištnú pomoc, úsilie a ochotu pánovi poslancovi za mestskú časť Biely Potok Vojtechovi Mackovi a nášmu bývalému žiakovi Martinovi Kenderovi, ktorí vyhrnuli rukávy a vybrali pôvodné zárubne a dvere, aby firma mohla osadiť nové. Taktiež naša vďaka patrí farskému úradu a vdp. Henrykovi Sitekovi za uhradenie nových dverí.

Mgr. Erika Macková
riaditeľka ZŠ Belianka