Zápis do 1. ročníka ZŠ (07.04.2022)

Vážení rodičia, 

zápis do 1. ročníka do našej školy Belianka sa uskutoční 7.4.2022 v čase od 13:00 do 16:00 hod. za prítomnosti dieťaťa, oboch zákonných zástupcov (alebo splnomocnenie jedného rodiča). V prípade neprítomnosti jedného zákonného zástupcu na zápise je možné doniesť vopred vytlačenú prihlášku, ktorá bude podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.

Prineste rodný list dieťaťaobčiansky preukaz rodičov a 15€.

Pred zápisom prosíme vyplniť elektronickú prihlášku do 1. ročníka na stránke školy.

Tešíme sa na vás.
Kolektív ZŠ Biely Potok

Pozrite si plagát ku akcii